مشاهده اخبار، اطلاعیه ها و رویدادها

چهارشنبه 30 خرداد 1397

نشست پژوهشی «پژوهش مولد و تاثیرگذار در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی» برگزار می شود

کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی نشست پژوهشی «پژوهش مولد و تاثیرگذار در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی» را با همکاری اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می کند.

خبر

به گزارش لیزنا بر اساس اعلام انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، مختصات و ویژگی های پژوهش مولد و تاثیرگذار در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، نقد وضعیت پژوهشی رشته از منظر مولدبودن و تاثیرگذاربودن، نقد فرایند تعیین و مدیریت اولویت های پژوهشی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و ارائه پیشنهادهایی برای تقویت احتمال انجام پژوهش های مولد و تاثیرگذار در رشته و حرفه با استفاده از این اولویت ها از جمله موضوعات اصلی نشست خواهد بود.

نوار ابزار دسترسی سریع

آیا می خواهید به امکانات کامل کتابخانه دسترسی داشته باشید؟